Sjećanja na Taškent

Želimo li sve ispričati jasno i detaljno… onda taj život treba prokopati sa svih strana: i s početka, i s kraja, i po sredini. A ako budemo marljivo kopali, iskopat ćemo nešto šta nas neće […]